ministerstwo sportu i turystyki

 

 

 

 

Uprzejmie informujęmy, ze Minister Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Sport Akademicki” w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Szczegóły naboru trwającego do 15 stycznia 2018 dostępne są pod linkiem:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2182,Ogloszenie-programu-Sport-Akademicki-w-2018-r-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez.html

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej

w środowisku akademickim, tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne.