Urząd Metropolitalny Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii obecnie realizuje program Metropolitalne Łąki Kwietne. Uczestnikami programu mogą być Organizacje Pozarządowe.

Krótko o programie:

Poziom dofinansowania – 100%,

Zakres wsparcia:

1) warsztaty z zakładania łąk kwietnych;

2) założenie łąki kwietnej na wskazanym przez Beneficjenta terenie;

Termin składania deklaracji: 30.06.2021 r.

Informacja na temat programu:

Rusza program Metropolitalne Łąki Kwietne. To sposób na łagodzenie skutków suszy w mieście – Metropolia GZM

Link do konkursu, regulaminu i deklaracji uczestnictwa:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza do składania deklaracji przystąpienia do programu „Metropolitalne Łąki Kwietne” – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (metropoliagzm.pl)