młoda dziewczyna

MINISTER  SPORTU I TURYSTYKI OGŁASZA PROGRAM „LOKALNY ANIMATOR SPORTU”.

 

12 stycznia br. ruszył nabór wniosków do Lokalny Animator Sportu. Nabór wniosków trwa do 25 stycznia do godz. 23:59.

Wnioski należy składać elektronicznie przez system https://programorlik.pl/

Równolegle z powstawaniem obiektów sportowych budowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało aktywizacyjną ofertę sportową implementowaną w lokalizacjach posiadających obiekty sportowe powstałe w ramach rządowego programu. W efekcie tych działań uruchomiono między innymi Program „Lokalny Animator Sportu”.

Jak wskazują badania, aktywność fizyczna to w dalszym ciągu domena ludzi młodych, dobrze wykształconych, zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej, mieszkańców miast. Tymczasem w efekcie Programu „Lokalny Animator Sportu” stworzono szansę na efektywniejsze zachęcenie do aktywności sportowych również ludzi z mniejszych miejscowości, mniej zamożnych czy starszych. Dzięki temu corocznie w okresie funkcjonowania programu „Lokalny Animator Sportu” Orliki odwiedzane są przez miliony osób – dzieci, młodzież i dorosłych.

Co istotne, Program „Lokalny Animator Sportu” przyczynia się do polepszenia wzajemnej współpracy animatorów, a także jest istotnym aspektem interakcji z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi tworząc płaszczyznę organizacyjną dla wydarzeń zarówno sportowych i społecznych. Orliki jak i prowadzone na nich przedsięwzięcia mają wpływ na upowszechnianie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez popularyzację interdyscyplinarnych zajęć sportowych. Obecnie na Orlikach uprawianych jest ponad kilkadziesiąt różnych sportów.

Szczegóły na stronie: https://programorlik.pl/

W dniu 25 stycznia o godzinie 23:59 wszystkie wnioski zostaną zablokowane, a niedokończone dokumenty nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.