mswia

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.


Informacja

Wytyczne na rok 2019

Więcej informacji TUTAJ

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim wszelkich informacji dotyczących Programu można zasięgnąć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców tel: 32 207 73 51 lub 32 207 73 50