Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. działań edukacyjnych w ramach programu ERASMUS + sektor Młodzież, które odbędzie się w dniu 24.04.2014 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11 a) w godzinach 9.00-17.00. 

Szkolenie skierowane jest do wszystkich młodych ludzi (uczniów, przedstawicieli młodzieżowych grup nieformalnych) do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznych, min.: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, a także do osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, bibliotekarzy).


W trakcje zająć uczestnicy dowiedzą się jaka jest struktura programu Erasmus+ sektor Młodzież jak można z niego skorzystać oraz jakie są zasady przygotowania i realizacji projektów.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Gorol, wiceprezes Polskiego Forum Edukacji Europejskiej, trener, doradca przy ośrodku szkolącym nt. działań młodzieżowych programu Erasmus+, konsultant programu “Młodzież w działaniu” w latach 2007-2013 oraz trener ośrodka szkolącego na temat programu ERASMUS+ sektor Młodzież.

Szkolenie organizowane jest przez Polskie Forum Edukacji Europejskiej oraz współfinansowane jest ze środków programu “Młodzież w działaniu” w ramach zadania: Szkolenia regionalne i inne działania podnoszące wiedzę nt. realizacji projektów w programie “Młodzież w działaniu” i w ramach działań młodzieżowych dostępnych w kolejnej edycji programu edukacyjnego.

Zgłoszenia przyjmowane będą na załączonym formularzu elektronicznym do dnia 21 kwietnia 2014r, do godz. 13.00.
https://docs.google.com/forms/d/10b39xsJ-eydexzrHHeT2xJB–6wBcU3cTEzShQcxxDk/viewform

Dodatkowych informacji udziela: Janusz Gorol e-mail: Janusz@pfee.org.pl , tel. +48 600 975 694

Pełna wersja zaproszenia

Zapraszamy !

Polskie Forum Edukacji Europejskiej
Ul. Iłłakowiczówny 11c, 40-134 Katowice
www.pfee.org.pl
Email: biuro@pfee.org.pl