Program Dzieci Ukrainy – organizacja opieki dziennej dla dzieci uchodźców

W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i umożliwienia  kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wspomóc organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (do lat 18). 

Uprawnieni do złożenia wniosku:

Podmioty publiczne lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa, które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane:

  • Opiekuńcze
  • Edukacyjne
  • Sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.)
  • Kulturalne w tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.)
  • Spotkania z psychologiem, pedagogiem
  • Turystyczne – wycieczki

Warunki:

Czas trwania zajęć – 4 godziny i więcej wraz z minimum 1 posiłkiem
Częstotliwość zajęć – zajęcia codzienne przez 5 – 7 dni w tygodniu
Stawka dofinansowania określana w przeliczeniu na 1 uczestnika 40 zł/dzień
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu 40.000 zł

TERMIN: Dofinansowanie dotyczy tylko zajęć prowadzonych do 31.12.2022 r. i nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, przy czym przed przyznaniem dofinansowania wnioskodawca realizuje projekt na własne ryzyko. W ciągu 20 dni od złożenia wniosku drogą elektroniczną dostaną Państwo informacje o decyzji Zarządu Fundacji.

Rejestracja:

https://wnioski.fundacjalotto.pl/#/login

Regulamin:

Regulamin-program-grantowy-Dzieci-Ukrainy