Instytut Adama Mickiewicza, ogłosił nabór konkursowy  w ramach Programu dotacyjnego Kulturalne pomosty PW NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

  • Cel:

Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej, jej roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W ramach programu dotacyjnego realizowane będą projekty odwołujące się do kreatywności i nowoczesności, ale też odnoszące się do kontekstu historycznego, oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości.

  • Zadania:

W ramach programu przewiduje się następujące rodzaje zadań:
1) koncerty,
2) wystawy,
3) spektakle,
4) festiwale,
5) przeglądy,
6) pokazy,
7) warsztaty,
8) performance,
9) wydarzenia site specific,
10) prezentacje multimedialne,
11) wydarzenia interdyscyplinarne

Wszystkie zadania powinny odnosić się do treści „Wytycznych programowych” i wpisywać w cele 3 Priorytetu Programu.

Zrealizowane w ramach programu wydarzenia kulturalne powinny być skierowane w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym: mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych.

  • Uprawnieni wnioskodawcy:

– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów
samorządowych),

– organizacje pozarządowe.

Wszystkie zadania w programie muszą być realizowane przez beneficjentów (samorządowe instytucje
kultury oraz organizacje pozarządowe) we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów
wskazanych w priorytetach geograficznych.
 Program jest adresowany do odbiorcy zagranicznego, dlatego istotnym aspektem jest doświadczenie organizatorów zadania we współpracy z partnerami z zagranicy.

  • Dofinansowanie:

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:  25 000 zł.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 200 000 zł.

Poziom dofinansowania w programie może wynosić do 85% całości budżetu zadania.

  • Realizacja:

Realizacja zadania odbywa się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeden wnioskodawca może złożyć nie więcej niż dwa wnioski w programie.
Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania określa się od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Koszt wszystkich zadań musi być poniesiony w 2022 roku. Jako kwalifikowane uznane zostaną wyłącznie koszty poniesione w okresie od dnia decyzji o przyznaniu dofinansowania.

  • Termin naboru:

Nabór wniosków trwa do 11 marca 2022 roku

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie Witkac.pl.

  • Wszystkie informacje:

Wykaz kosztów kwalifikowanych, wytyczne programowe, regulamin i inne dokumenty znajdziecie Państwo pod adresem:

https://iam.pl/pl/wsparcie-kultury/program-kulturalne-pomosty-2022