ministerstwo sportu i turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2016 r. “.

Celem programu jest :

  1. zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym
  2. zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dofinansowania są:

  1. polskie związki sportowe,
  2. stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

  1. przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich
  2. przygotowanie do igrzysk głuchych
  3. przygotowanie i udział w Mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych

Na realizację programu Minister w 2016 roku przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w wysokości :

14 958 000,00 zł w tym na zadanie :

  1. przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich przeznacza kwotę 10 150 000,00 zł
  2. przygotowanie do igrzysk głuchych przeznacza się kwotę – 3 100 000,00 zł
  3. przygotowanie i udział w Mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych przeznacza się kwotę – 1 708 000,00 zł

Termin realizacji zadań obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Wnioski należy składać do 31 października 2016 r.

Więcej informacji na stronie :
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2016-rok/1752,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html