Asystent 2100x1200

  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia program (edycja 2020) „Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami” dedykowany organizacjom pozarządowym.

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.
Program realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego budżet to 80 mln zł.

ŹRÓDŁO:

https://www.gov.pl/web/rodzina/80-mln-zl-na-asystenta-osobistego-osoby-z-niepelnosprawnosciami-w-2020-r