Kopia ii konkurs na projekty tematycze cykl webinariow informacyjnych

Podczas II konkursu na projekty tematyczne uruchomiona została dodatkowa forma doradztwa – bezpłatne wsparcie konsultacyjne dla organizacji startujących we wszystkich trzech obszarach tematycznych. 
Podmioty planujące złożenie wniosku mogą skonsultować swój pomysł lub projekt w jednym z czterech punktów doradczych.

Punkty te udzielają porad w poszczególnych województwach.

Punkt doradczy w woj. śląskim prowadzi Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
Wsparcie doradcze polega na:
1. konsultacji wstępnych pomysłów na projekty,
2. wsparciu uprawnionych podmiotów w rozumieniu zasad konkursowych i zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców,
3. konsultacji wniosków (przeczytaniu i podzieleniu się uwagami odnośnie przygotowanych treści – ich adekwatności, kompletności, zrozumiałości).

Potencjalnych Wnioskodawców zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 502 984 057 lub adresem e-mail: biuro@bonafides.pl.
Działanie realizowane jest w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.