Drogie Organizacje Pozarządowe –  do 28 lutego 2022 r. macie czas na składanie ofert w ramach konkursu AKTYWNI +.

Tegoroczny budżet programu „Aktywni +” to 40 mln zł. Z tej puli organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do nawet 250 tys. zł. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 kwietnia br. do końca 2022 roku. Program ma na celu aktywizację osób starszych i zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Ofertę w ramach konkursu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełnioną w Generatorze Ofert dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/ w dniach od 1 do 28 lutego br. do godz. 16.00.

Szczegóły i dokumenty dostępne są na stronach:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022

http://senior.gov.pl/program_asos/pokaz/592

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowa-edycja-programu-aktywni-do-wziecia-jest-40-mln-zlotych