KULTURA

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca

w dziedzinie kultury. 

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

ZARZĄDZENIE