logo most

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie poświęcone nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Spotkanie odbędzie się od godziny 12.00, 25 marca 2015 r. (środa) na sali sesyjnej (nr 209) Urzędu Miejskiego w Katowicach, ul. Młyńska 4.Tematem przewodnim spotkania będzie możliwość pozyskania przez organizacje pozarządowe środków na realizację projektów w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

 

W czasie spotkania:

  • Katarzyna Morawiec, Kierownik Referatu Wsparcia Projektów Pozakonkursowych Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego zaprezentuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŚl.
  • Anna Szelest, Prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” podzieli się doświadczeniami z oceniania projektów w poprzednim okresie programowania.
  • Michał Dymkowski, koordynator merytoryczny Programu Reprezentacji NGO OFOP/ekspert ds. funduszy europejskich zaprezentuje stan prac nad wdrażaniem Funduszy Unijnych 2014-2020 na poziomie krajowym.
  • Piotr Bańczyk, Prezes Centrum Rozwoju Społecznego, przedstawiciel sektora w Komitecie Monitorującym RPO WŚl. zaprezentuje główne założenia działania Komitetu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału do 23 marca 2015r. mailowo: justynakoch1@gmail.com  lub telefonicznie 32/253 94 20.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Spotkanie jest współorganizowane przez Miasto Katowice.