Zachęcamy do zgłaszania propozycji do powstającej Strategii dla III sektora. Wszelkie pomysły można zgłaszać na adres: redakcja@portal.ngo.pl Wybrane zostaną opublikowane, zaś wszystkie zostaną przekazane gospodarzom projektu – Sieci SPLOT i OFOP. Propozycje można przesyłać aż do rozpoczęcia Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (8-15 września 2014). Wasz głos zostanie przekazany Panelowi Ekspertów, którzy włączą go do dalszych prac nad strategią. Rozmowa na ten temat będzie prowadzona podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych we wrześniu tego roku.

Więcej o Strategii: http://nowastrategiasektora.ngo.pl/ 
Więcej o OFIP: http://ofip.eu/