Fundacja Wolność i Demokracja poszukuje miast i organizacji pozarządowych chętnych podjęcia się organizacji półkolonii dla dzieci ukraińskich i polskich we współpracy z urzędem miasta oraz operatorem krajowym.

Program ma zapewnić dzieciom lepsze warunki startu w nowym roku szkolnym poprzez zajęcia realizowane w czasie okresu wakacji oraz potencjalnie być kontynuowanym w trakcie roku szkolnego w dostosowanej formie, np. zajęć weekendowych lub podczas dłuższych przerw jak ferie zimowe.

Program ma na celu osiągnięcie lub wsparcie następujących efektów:
a. Integracja polskich i ukraińskich dzieci uwzględniająca edukację kulturalną
b. Poprawa znajomości języka polskiego wśród dzieci ukraińskich dla zwiększenia możliwości uczestniczenia w polskim systemie edukacji

Podstawowe informacje o programie:

  • Półkolonie dla dzieci ukraińskich i polskich w proporcjach około 70:30
  • Minimum 500 uczestników (na przestrzeni wszystkich turnusów)
  • Zapewnione finansowanie
  • Przykładowy program wspierający utworzenie własnego

Wymagania programowe fundatora bądź operatora:

  1. Harmonogram programu: Dwutygodniowe turnusy w okresie wakacyjnym (18.07.2022 – 26.08.2022) potencjalnie organizowane równolegle w kilku lokalizacjach/placówkach w zależności od liczebności jednego turnusu
  2. Uczestnicy: Dzieci ukraińskie (uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 26 lutego 2022) oraz polskie
  3. Liczba uczestników: Co najmniej 5001 w proporcjach około 70:30 (w tym ~350 dzieci ukraińskich oraz ~150 dzieci polskich)

W przypadku zainteresowania projektem, prosimy o kontakt z Fundacją Wolność i Demokracja pod adresem:

fundacja@wid.org.pl

Regulamin dostępny pod linkiem:

https://www.miasta.pl/uploads/attachment/file/5612/Letni_program_-_rekomendacje_programowe.pdf