CARITAS
W dniu 22.01.2019 r miało miejsce poświęcenie nowo wyremontowanego Schroniska dla Bezdomnych prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Będzinie – Łagiszy.

Poświęcenia dokonał J.E. Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. W uroczystości zorganizowanej przez ks. Tomasza Folgę – dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej wzięli udział: poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Ewa Fendrych – asystentka senatora Arkadiusza Grabowskiego, Grzegorz Rak – Kierownik Oddziału ds. Środowiskowej Pomocy Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z Czeladzi, Psar, Sławkowa, Będzina, Ogrodzieńca czy Czechowic – Dziedzic. Nie mogło oczywiście zabraknąć samych zainteresowanych czyli mieszkańców schroniska.

 
Schronisko, funkcjonujące od 1994 r., czynne jest 24 h na dobę, dysponuje 50 miejscami dla mężczyzn, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Ciągła eksploatacja spowodowała, że ośrodek wymagał generalnego remontu. Przeprowadzenie remontu stało się możliwe dzięki otrzymanej z dotacji z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz wsparciu darczyńców.
 
Prace remontowe, trwające 3 miesiące, obejmowały wymianę instalacji elektrycznej, stolarki drzwiowej. Dostosowana została wysokości poszczególnych pomieszczeń (pokoi mieszkalnych, jadalnio – świetlicy, sanitariatów i toalet oraz korytarza) do jednego poziomu. We wszystkich pomieszczeniach położona została nowa wykładzina, pomalowano ściany i ułożono podwieszany sufit. Wszystkie pokoje mieszkalne zostały wyposażone w nowe szafy, wieszaki, szafki nocne oraz stoliki.
 
Prace prowadzone były etapami. Ostatnim i najtrudniejszą etapem realizacji całego projektu było przeprowadzenie prac remontowych w sanitariatach i toaletach. Pomieszczenia te zostały przez ekipę budowlaną całkowicie wyburzone, położono nową instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną, glazurę i zamontowano armaturę. Sanitariaty i toalety zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych. Przeprowadzony remont w Schronisku dla Bezdomnych Caritas Diecezji Sosnowieckiej nie tylko podniósł standard w placówki, ale przede wszystkie pozwolił spełnić wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.04.2018 w sprawie minimalnych standardów w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych, schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).
 
Tekst: Gabriela Lamberska
Foto: Caritas