php1545049586p94

Dzienny Dom Senior + Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Olkuszu przy ul. Żuradzkiej 16 jest pierwszą tego typu placówką powstałą w gminie Olkusz. Dom jest czynny od 8.00-16.00 i jest przeznaczony dla 30 uczestników.

Uczestnicy są kierowani do placówki przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Placówka jest przeznaczona dla mieszkańców gminy Olkusz po 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych i nie wymagających pomocy w czynnościach dnia codziennego, będących w stanie zdrowia umożliwiającym swobodne, samodzielne funkcjonowanie. Celem działalności Domu jest: przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, popularyzacja interesujących ich zagadnień, tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, wykorzystaniu tkwiącego w Seniorach potencjału, pogłębianie wiedzy i umiejętności, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, zaspokajanie potrzeb społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych.

Dom dysponuje następującymi pomieszczeniami: salą wypoczynkową, jadalnią – świetlicą kuchnią, pokojem zabiegowo-pielęgniarskim, szatnią, pokojem do terapii indywidualnej i poradnictwa, pralnią, salą aktywności ruchowej, salą multimedialną, pomieszczeniem socjalnym, gospodarczym, dwiema łazienkami z dwiema toaletami i dwoma prysznicami.

Dzienny Dom Senior + rozpoczął swoją działalność 05.11.2018 r. Uczestnicy podczas różnorakich zajęć mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, uczyć się obsługi komputera i Internetu, tworzyć prace plastyczne, spędzać wspólnie czas przy posiłkach i rozmowach, korzystać z zajęć rehabilitacyjnych na specjalistycznym sprzęcie, uczestniczyć w wycieczkach i wyjazdach kulturalnych.

W dniu 13.12.2018 r. miało miejsce poświęcenie placówki. Poświęcenia, w obecności m.in. wojewody małopolskiego, burmistrza Olkusza, dyrektora Caritas Polska oraz Caritas diecezji sosnowieckiej i archidiecezji częstochowskiej, sponsorów i pierwszych podopiecznych placówki dokonał Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak.

W dniu 19.12.2018 r. w Dziennym Domu Senior + odbędzie się spotkanie wigilijne a w dniu 28.12.2018 r. Seniorzy wybiorą się na wycieczkę do Pieskowej Skały.

Tekst Martyna Wojdyła

php1545049596p31

php1545049989p37