zeb

W dniu 04.03.2019r. o godz 16:30 w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w sali 207 odbędzie się posiedzenie Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.