książka poradnik

Na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowano poradnik poświęcony zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Autorzy prezentują sposoby zapewnienia dostępności w instytucjach publicznych wszystkim, którzy potrzebują różnych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych, żeby na równi z innymi osobami móc korzystać z usług publicznych.

Poradnik_Ministerstwa_Funduszy_i_Polityki_Regionalnej