FEAD plakat promocja

Zgłoś się do MOPS w Sosnowcu i sprawdź jak otrzymać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej!

Caritas Diecezji Sosnowieckiej od wielu lat wspiera osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji, mające problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb, w szczególności potrzeb żywieniowych. W roku 2020, tak jak w latach ubiegłych, realizuje unijny Program FEAD, który zapewnia pomoc i opiekę osobom w trudniej sytuacji materialnej.

W obecnej sytuacji, kiedy wszyscy zmagamy się z pandemią koronowirusa COVID-19, pomoc ta nabiera specjalnego znaczenia. Trudna sytuacja ekonomiczna uderza zawsze najpierw w osoby najbardziej potrzebujące. W obecnych trudnych czasach wiele osób z dnia na dzień traci pracę i dochód, nie mogąc zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Dlatego zapraszamy do skorzystania z Programu FEAD. Oprócz pomocy rodzinom wielodzietnym i dysfunkcyjnym, wsparcie otrzymać mogą również osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji np. np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz wszyscy Ci, którzy uzyskują dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Wsparcie to również kierowane jest do osób starszych, emerytów i rencistów z niskim dochodem.
Dużą grupą osób, która kwalifikują się do otrzymania pomocy stanowią osoby starsze, szczególnie narażone na zarażenie koronowirusem.
Jak szukać pomocy?
W nadzwyczajnych okolicznościach musimy szukać nowych, skutecznych rozwiązań, pamiętając, że nasz cel pozostaje niezmienny, a jest nim pomoc potrzebującym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w tym trudnym i niecodziennym czasie, w którym się znaleźliśmy, pragniemy zwrócić się z informacją do wszystkich osób, które znalazły się w trudniej sytuacji życiowej, utraciły dochód, by zgłosiły się po pomoc żywnościową do oddziałów terenowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim mieście (Program działa na terenie całej diecezji – czyli w miastach takich jak m.in Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sławków, Olkusz, Psary, Wolbrom, Wojkowice).
Jak odbywa się udzielanie pomocy?
Osoba posiadająca niski dochód wskazany kryterium dochodowym uprawniającym do korzystania z pomocy społecznej (przypomnijmy 1 402 zł przypadające na osobę samotną i 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie) może skontaktować się telefonicznie z MOPS w swoim mieście z prośbą o wystawienie takiego skierowania. Po zakwalifikowaniu przez pracownika do pomocy – na podstawie adresu zamieszkania, osoba, której udzielana jest pomoc, kierowana jest do najbliższego punktu wydawania żywności (obecnie funkcjonuje ich 15 na terenie całej diecezji, w Sosnowcu jest ich 6). Tam, na podstawie przesłanej informacji MOPS – otrzymuje określoną ilość żywności – w przeliczeniu na osobę jest to ok. 50 kg żywności długoterminowej o wartości ponad 250 pln. W przypadku większej liczby osób w rodzinie, ilość ta jest mnożona odpowiednio przez liczbę osób przebywających w danym gospodarstwie (czyli 3-osobowa rodzina otrzyma 3 paczki – jedną na każdego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby bezdomne są kwalifikowane do pomocy bezpośrednio w punktach, w których wydawana jest żywność i tam mają zakładaną dokumentację, na podstawie której otrzymują pomoc. Osoby przebywające na kwarantannie mogą otrzymać żywność za pośrednictwem WOT lub Straży Miejskiej oraz innych służb skierowanych do pomocy w danej gminie.
Czym jest paczka żywnościowa?
Paczka żywnościowa jest materialną formą pomocy w postaci żywności z każdej grupy produktów (produkty mleczne, mięsne, zbożowe, owoce i warzywa) i stanowi koszyk pełnowartościowych artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia takich jak: olej, ryż, kasza, pasztet, mleko, ser żółty, sok jabłkowy, makaron, makaron bezglutenowy, szynka drobiowa, filet z makreli, gołąbki, koncentrat pomidorowy, herbatniki, groszek z marchewką, fasolka konserwowa, cukier, powidła śliwkowe) o wadze ok. 50 kg i wartości około 250 pln.
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą Agencja Rynku Rolnego. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wszelkich informacji dotyczących Programu udziela koordynator programu ze strony Caritas Diecezji Sosnowieckiej : Daria Słonecka Mierzwa pod nr tel. 604-460-506 oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Projekt realizowany jest w całej Polsce do końca lipca 2020.