logo Centrum Pomocy Rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie Caritas działające przy Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza wszystkich mieszkańców terenu Zagłębia Dąbrowskiego i województwa śląskiego, którzy potrzebują fachowej i długoterminowej pomocy prawnej oraz wsparcia psychologa bądź terapeuty

W ramach działalności Centrum można korzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz od września także z pomocy terapeutycznej grupy wsparcia dla osób borykających się z problemem alkoholowym w rodzinie lub najbliższym środowisku.Porady odbywać się będą w siedzibie głównej Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul. Korczaka 5 w Sosnowcu, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy Domu św. Józefa przy ul. Stawowej 26 w Będzinie oraz w Domu dla Bezdomnych Caritas w Dąbrowie Górniczej – Ząbkowicach. Poradnictwo działać będzie do końca 2016 roku.

Projekt Centrum skierowany jest do wszystkich osób potrzebujących fachowej pomocy specjalistów. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zgłaszających się po różne formy pomocy do Caritas Diecezji Sosnowieckiej, nierzadko osoby te borykają się z problemami zagrażającymi funkcjonowaniu rodziny, takimi jak problem uzależnienia alkoholowego i związana z nim przemoc, problemy ekonomiczne, niejasna sytuacja prawna.

Zadaniem projektu jest ochrona wartości jaką jest rodzina, pozwalając na rozwiązywanie wielu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych oraz w rodzinach borykających się z problemami spowodowanymi konsekwencjami uzależnień, fachowe i łatwo dostępne dla każdego poradnictwo profesjonalistów.

Porady odbywać się będą od połowy lipca w wyznaczone dni tygodnia, średnio po 10 h tygodniowo w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, zapisywać się na nie można telefonicznie lub osobiście w Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Grupa wsparcia dla osób dotkniętych problemem alkoholowym lub dotkniętych współuzależenieniem ruszy pod koniec września.

Na wszystkie porady oraz na grupę wsparcia zapisywać się można telefonicznie (pod numerem telefonu: kom. 600 807 991 lub osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu.

Porady są udzielane bezpłatnie.

plakat Centrum Pomocy Rodzinie