pomoc ukrainie
Po ataku Rosji na Ukrainę polskie, jak i zagraniczne organizacje zbierają fundusze na wsparcie dla Ukrainy i jej obywateli. Już dziś możecie wesprzeć naszych sąsiadów wpłacając środki na wybraną organizację niosącą pomoc. Poniżej zamieszczamy tylko niektóre z możliwych.
Zbiórki powstały, by móc zebrać środki pieniężne, które pomogą ofiarom wojny. Zakres pomocy będzie uzależniony od rozwoju konfliktu w Ukrainie i dostosowany do potrzeb. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie.
Obecnie środki można przekazać na przykład na:
  • Fundacja to się uda, która ogłosiła zbiórkę na portalu zrzutka.pl pod hasłem: Razem dla Ukrainyhttps://zrzutka.pl/razemdlaukrainy Środki zebrane na tej zrzutce będą przekazane w 100% organizacjom, które już teraz pomagają osobom poszkodowanym.
  • Fundacja Siepomaga, ogłosiła zbiórkę na portalu siepomaga.pl, https://www.siepomaga.pl/ukraina… Całość kwoty przekazana zostanie na pomoc ofiarom konfliktu w Ukrainie.
  • Fundacja Pomagam.pl we współpracy z Fundacją “Nasz Wybór”, która działa na rzecz Ukraińców w Polsce, uruchomiła oficjalną zbiórkę pod hasłem: Solidarni z Ukrainą, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewni konkretną pomoc poszkodowanym na miejscu. https://pomagam.pl/solidarnizukraina
  • Fundacja Human Doc uruchomiła zbiórkę na portalu zrzutka.pl pod hasłem: Misja Ukraina- potrzebna pomoc na ewakuacje dzieci i osób starszych z atakowanych terenów. https://zrzutka.pl/6phj34
  • Polska Akcja Humanitarna– zbiera fundusze na pomoc bezpośrednią włączając w to żywność i inne formy wsparcia dla uchodźców. https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina
  • Polski Czerwony Krzyż, uruchamia zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. PCK jest przygotowany, aby zorganizować pomoc dla obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego. https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/
  • Caritas Polska prowadzi zbiórkę pod hasłem: Pomoc dla Ukrainy. https://caritas.pl/ukraina/
  • Unicef jest na miejscu i stale pomaga dzieciom na Ukrainie. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie, dlatego uruchomiono zbiórkę środków na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
  • SOS Wioski Dziecięce– wspiera dzieci opuszczone oraz te w Domach Dziecka na Ukrainie. https://pomagam3.wioskisos.org/