oszukani seniorzy

Seniorzy staja się ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych ze strony rozmaitych firm i naciągaczy. Polskie Radio Obywatelskie oferuje bezpłatną pomoc oszukanym w postaci interwencji i podjęcia próby doprowadzenia do unieważnienia nieuczciwie zawartych umów.

 

 

 

 

 

Schemat z reguły wygląda podobnie. Starszy człowiek odbiera telefon np. z banku, firmy handlowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy ubezpieczeniowej. Bywa, że naciągacze odwiedzają seniora w domu. Osoba, która prowadzi rozmowę, zwykle przedstawia się z imienia i nazwiska, wydaje się miła i pomocna. Wzbudza zaufanie Szybko też zaczyna namawiać swojego rozmówcę do skorzystania z „wyjątkowej oferty” lub „promocji”. Doradza np. zmianę aktualnego abonamentu telefonicznego, zawarcie nowej umowy na dostawę energii elektrycznej, wzięcie kredytu czy wykupienie polisy. Często też zapraszają na darmowe badania lub promocyjna prezentację, gdzie namawiają na zakup różnych rzeczy za cenę znacznie wyższą od ich wartości.

Wykorzystując ludzką naiwność o niewiedzę, posługując się sprytnymi marketingowymi chwytami, potrafią nakłonić seniora do tego, by podpisał odpowiednie dokumenty i wyraził zgodę na to, co mu się proponuje. Niebawem okazuje się, że miało być taniej i lepiej, a jest drożej i gorzej. Od zaciągniętych zobowiązań trudno się uwolnić, a za rozwiązanie umowy często żądają nawet kilku tysięcy złotych.

 

Takim właśnie sytuacjom przeciwstawia się Polskie Radio Obywatelskie, przedstawiciel Europejskiej Federacji Radia Obywatelskiego. Wystarczy wypełnić WNIOSEK O INTERWENCJĘ (kliknij aby pobrać) i przesłać go na adres stowarzyszenia:

POLSKIE RADIO OBYWATELSKIE
90-360 Łódź
ul. Piotrkowska 238
tel. (42) 279 73 55
www.plcb.org
e-mail: biuro@plcb.org

 

Działanie jest współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020