pieniądze

Ledwie zaczęliśmy się w miarę dobrze orientować w zmianach wprowadzonych od stycznia tego roku w ramach Polskiego Ładu, a już musimy uczyć się jego nowej, ulepszonej wersji – Polskiego Ładu 2.0. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – bo taką nazwę nosi poprawka do Polskiego Ładu – wprowadza szereg zmian istotnych przede wszystkim dla podatników, ale także dla pracodawców, którzy muszą szybko zapomnieć to, czego się niedawno nauczyli. Oto najważniejsze zmiany.

Organizacje pozarządowe, tak samo jak wszyscy inni pracodawcy (tzn. podmioty, które w różnej formie, nie tylko w ramach umowy o pracę, płacą osobom zaangażowanym w ich działania), muszą poznać nowe zasady i uwzględniać je przy wypłacaniu wynagrodzeń. To kolejne obciążenie dla “działów księgowych i kadrowych” organizacji, ale prawo jest prawem i nie ma możliwości pozostania wyłącznie przy starych (styczniowych) zasadach wynagradzania – trzeba poznać i wdrożyć aktualne.

Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”

W ramach upraszczania Polskiego Ładu zlikwidowano jedno z trudniejszych do zrozumienia i naliczania rozwiązań – „ulgę dla klasy średniej”, która miała rekompensować pracownikom zarabiającym między 5.701 zł a 11.141 zł miesięcznie niekorzystne dla nich skutki zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej.

Ulga, którą trudno było wytłumaczyć i jeszcze trudniej obliczyć, z dniem 1 lipca przestaje obowiązywać. Zmiana będzie finansowo neutralna dla pracowników zarabiających nie więcej niż wynosi kwota wolna od podatku (czyli 2500 zł miesięcznie). Pozostali pracownicy – dzięki niższej stawce podatku (o niej poniżej) – dostaną wyższe wynagrodzenie „na rękę”.

Nowa stawka podatku dochodowego – 12%

1 lipca zaczęła obowiązywać nowa stawka podatkowa dla podatników mieszczących się w pierwszym progu podatkowym (obecnie to 120.000 zł) – dla nich niższa stawka podatku dochodowego wyniesie 12%, zamiast obowiązujących do tej pory 17%. 

Wraz ze zmniejszeniem się stawki podatku dochodowego, zmianie ulegnie też kwota zmniejszająca podatek – z 5.100 zł do 3.600 zł rocznie. Pobrane przez sześć pierwszych miesięcy 2022 roku zaliczki na podatek dochodowy w dotychczasowej wysokości podatnik rozliczy w rocznym zeznaniu podatkowym i różnica zostanie mu zwrócona.

Utrzymana została większość ulg podatkowych: „ulga dla młodych”, „ulga na powrót”, „ulga dla seniora”, „ulga rodzina 4+”. Osoby spełniające kryteria uprawniające do tych ulg nie zapłacą podatku od dochodów, jeśli nie przekroczą one 85.528 zł rocznie.

Dodatkowo, wymienionymi ulgami od 1 lipca objęty jest także zasiłek macierzyński.

Zwiększenie odpisu na organizacje pożytku publicznego (OPP)

Obniżenie stawki podatku dochodowego to oczywiście dobra zmiana dla podatników, którzy zapłacą mniejszy podatek lub nie zapłacą go wcale. Dla niektórych organizacji pozarządowych oznacza ona jednak większe problemy, niż tylko konieczność nauczenia się od nowa naliczania wynagrodzeń. Zmiany podatkowe korzystne dla podatników nie zawsze będą korzystne dla tych, którzy liczą na odpis podatkowy. Polski Ład 2.0 podniósł do 1,5% wysokość odpisu, jakiego osoby fizyczne mogą dokonać na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego, ale ta zmiana będzie korzystna tylko dla tych organizacji, które są finansowo wspierane przez osoby zarabiające wystarczająco dużo, żeby podatek dochodowy w ogóle zapłacić.

Szacuje się, że liczba podatników niepłacących podatku w ogóle może sięgnąć nawet 18 milionów – te osoby nie przekażą swojego 1,5% podatku, bo w ogóle podatku nie zapłacą.

Może to oznaczać duże spadki wpływów organizacji korzystającej ze wsparcia najmniej zarabiających, i żadną pociechą dla nich nie będzie, że te organizacje, które mogą liczyć na odpis podatkowy od lepiej zarabiających podatników będą mieć szanse otrzymać od nich 1,5% podatku.

Nie warto czekać do przyszłego roku, żeby się przekonać, w której grupie jest nasza organizacja – warto już teraz zwiększyć starania o wsparcie w innej formie, np. darowizny, które darczyńca nadal będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania do wysokości 6% swojego dochodu.

W związku z dużym wzrostem składki zdrowotnej płaconej przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, duża część takich podatników zmieniła formę opodatkowania ze skali podatkowej na podatek liniowy. Jeśli ostatecznie nie zmienią zdania – a Polski Ład 2.0 daje im taką możliwość – w tym roku zwiększy się liczba przedsiębiorców uprawnionych do przekazywania organizacjom 1,5% swojego podatku dochodowego. To również coś, co warto wziąć pod uwagę planując kampanie fundraisingowe 1,5% – w przyszłym roku dojdzie pewna grupa podatników, którzy pierwszy raz będą mogli przekazać swój podatek na organizacje pożytku publicznego.

Samotni rodzice mogą się rozliczać z dziećmi

Od 1 lipca samotni rodzice tracą ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1.500 zł, za to mogą się znowu rozliczać z dziećmi, znacznie wzrosła też kwota jaką dziecko będzie mogło zarobić bez ryzyka utraty przez rodzica prawa do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Do tej pory dziecko nie mogło zarobić więcej niż 3.089 zł rocznie, w przeciwnym razie samotny rodzic rozliczający się wspólnie z nim tracił preferencje podatkowe. Obecnie kwota, jaką może zarobić dziecko bez utraty przez rodzica prawa do wspólnego z nim rozliczenia, to aż 16.061,28 zł.

Żródło: ngo.pl