Ruszyła II edycja otwartego Konkursu w ramach rządowego programu „Polski Inkubator Rzemiosła” Edycja 2022 r.

Oferty należy składać do 20 czerwca br. godz. 14:00.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje rzemieślnicze (tj. Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości; cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego), których projekty trwają i są realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Każda organizacja może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, po jednym w każdym zadaniu.

 • Zadanie nr 1 wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych – 4 000 000 zł:
 • 1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych
 • 2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła
 • 3 Partnerstwa lokalne
 • Zadanie nr 2 rozwój i promocji kształcenia dualnego w rzemiośle – 15 200 000 zł:
 • 1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży
 • 2 Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle
 • 3 Materiały promocyjne i edukacyjne
 • 4 Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła
 • 5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego

 

Maksymalna wysokość dotacji wynosi:

 • Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)
 • Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Organizacje rzemieślnicze w otwartym konkursie Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 r.  ogłoszonym przez Narodowy Instytut Wolności  będą mogły ubiegać się o dotacje m. in. na:

 • doposażenie organizacji rzemieślniczych w sprzęt techniczny, IT
 • szkolenia dla przedstawicieli organizacji rzemieślniczych
 • organizację konkursów o zawodach rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skierowane do   przedszkoli i szkół podstawowych
 • organizację konkursów zawodowych dla młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych
 • wydarzenia promocyjne poświęcone rozwojowi i promocji nauki zawodu w rzemiośle tj. festyny, gry terenowe
 • specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła
 • doradztwo gospodarcze na potrzeby działalności statutowej samorządu gospodarczego rzemiosła
 • konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego.

Regulamin naboru oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronach:

https://niw.gov.pl/rzadowy-program-polski-inkubator-rzemiosla-edycja-2022-startuje-konkurs

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/polski-inkubator-rzemiosla