indeksbb

 

 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. „małych grantów” powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.

Formularze w formacie pdf

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Formularze w formacie Microsoft Word

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO