Stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, Oddział PTTK w Sosnowcu oraz Grupa Sympatyków Sosnowca i „Stacja Sosnowiec” zapraszają w sobotę 1 października 2016 r. na pieszą wycieczkę pt. „BULWAREM CZARNEJ PRZEMSZY”.

Wycieczka przebiegać będzie po trasie projektowanego, najważniejszego szlaku kulturowego Sosnowca, obejmującego zabytki, instytucje kultury oraz obszary cenne przyrodniczo.

PROGRAM WYCIECZKI

Przejście piesze na odcinku: Pałac Schoena (muzeum) – Trójkąt Trzech Cesarzy

-Zwiedzanie Muzeum (pałacu Schoena) z wystawą fotograficzną i multimedialną Arkadiusza Goli, prezentującą zdjęcia kopalni Kazimierz-Julusz

– Zabytkowe osiedle patronackie Schoenów

– Plac Kościuszki, z pomnikiem tego bohatera narodowego

-Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP z plebanią w dawnej karczmie firmowej Browaru Sieleckiego

-Pałac Dietla (wstęp w cenie promocyjnej 5 zł. (!!!) pokrywany indywidualnie przez uczestnika wycieczki)

-Pałac Oskara Schoena (obecnie siedziba Sądu Rejonowego

-Park Harcerski z Ogrodem Polisensorycznym

-Zabytkowy, nitowany most na Czarnej Przemszy, w okolicy dawnej fabryki chemicznej „Radocha”

-Jaz na Czarnej Przemszy w dzielnicy Radocha, będący elementem niezrealizowanego przed II w.ś. wielkiego portu rzecznego w Modrzejowie

-Staw leśny „Wygoda” z Rybaczówką w Modrzejowie

-Zabytkowy cmentarz żydowski w Modrzejowie

-Trójkąt Trzech Cesarzy (

Na zakończenie wycieczki losowanie wśród jej uczestników książek i wydawnictw regionalnych !

Na zakończenie wycieczki wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek (kiełbaski i inny prowiant we własnym zakresie uczestników wycieczki)

Wszystkich uczestników wycieczki zachęcamy do zdobywania Odznaki Krajoznawczej Miasta Sosnowca a zainteresowanych także do zdobywania Odznaki Turysty Pieszego PTTK. Książeczki turystyczne i krajoznawcze będzie można nabyć na zbiórce.

Zbiórka uczestników wycieczki: 01.10.2016 (sobota) o godzinie 9.45 przed wejściem do sosnowieckiego muzeum w Pałacu Schoena (Środulka, ul. Chemiczna)

Uwagi organizatora wycieczki:

-Osoby biorące udział w wycieczce uczestniczą w niej wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody, bądź straty wynikłe na rzecz uczestnika wycieczki lub wynikłe z jego powodu. Zalecamy dokonanie indywidualnego ubezpieczenia.

-W przypadku znacznego pogorszenia warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki, bądź zmiany lub ograniczenia jej programu.

 

02

04

06

09