Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa. Szczegóły w zakładce: Wsparcie finansowe/ Konkursy ofert.