dotacje 1

Prezydenta Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Szczegóły w zakładce: Wsparcie finansowe / Konkursy ofert