Prezydent  Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania “Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Sosnowca 2014r. “
Oferty można składać w Wydziale Edukacji w Sosnowcu ul.Małachowskiego 3 ,pok.30 w terminie do 11 kwietnia 2014r.do godz. 12:00
Szczegóły w zakładce : Wsparcie finansowe/konkursy ofert