konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”

 Do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie

Wzór oferty

Termin składania ofert: do dnia 27.04.2017 r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu do WWO).