Fotolia 158497632 Subscription Monthly XL

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

OGŁOSZENIE

WZÓR OFERTY

ZARZĄDZENIE

wykaz ofert ocena vformalna