Rehabilitacja 2

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna RODO

Komisja Formalna i Merytoryczna

Komisja Formalna Formularz

Komisja Formalna – RODO

Komisja Merytoryczna Formularz

Komisja Merytoryczna RODO