konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin zgłaszania ofert: do dnia 01.06.2017 r. do godz. 9.00 (liczy się data wpływu do WWO).

 Niezbędne informacje oraz wzory formularzy znajdują się pod poniższymi linkami:

Zarządzenie

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Wzór oferty