Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Wzór oferty