prawo

 

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.:
„Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018”.

Ogłoszenie

Zarządzanie porady prawne

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Wzór oferty

Nabór członków na komisję merytoryczną 

Formularz do naboru członków na komisję merytoryczną

Wykaz ofert ocena formalna

Wniosek Bip ocena formalna

Zarządzenie przyznające dotacje