ms logo

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także organizowania szkoleń, konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem” realizowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji wynosi trzy miliony złotych. Termin składania ofert upływa 11 września 2015 r.

Szczegóły: http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,7413,viii-otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie.html