konkurf ofert

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – Dystrybucja produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2015. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 50 tys. zł. Wkład własny określono na poziomie co najmniej 10%. Termin składania ofert upływa 22.09.2015 o godz. 10.00

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu