konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 Ogłoszenie

Zarządzenie