pobrane

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza II edycje otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego Miasta Sosnowca

dziedzinie kultury.

 

 

 

 

Ogłoszenie

Wzór oferty

Zarządzenie