mama

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

 Wykaz ofert oceny formalnej