konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.:„Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty