zegar czas

Większość OPP zrealizowało już wszystkie swoje obowiązki sprawozdawcze. Są jednak takie, które mogły czekać do końca listopada. Właśnie dziś jest ostatni dzień na ich sprawozdania. Nie przegapcie terminu!

Ustawa o działalności pożytku wskazuje, że OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, zamieszczają sprawozdania w bazie sprawozdań OPP do 30 listopada. W odróżnieniu od innych terminów sprawozdawczych, które w 2022 r. zostały przesunięte z powodu epidemii, ten termin nie zmienił się – nie przesunięto go. Wypada więc, jak co roku, 30 listopada. WŁAŚNIE DZIŚ!

Źródło: ngo.pl