logo PFRON 2011 r 768x426

210 mln zł – tyle otrzymają ze środków PFRON w tym roku organizacje pozarządowe zajmujące się wspieraniem osób niepełnosprawnych. To o 35 mln więcej niż początkowo zakładano.

Dzięki zmianie w budżecie PFRON, będziemy mogli zwiększyć liczbę dofinansowanych projektów wspierających samodzielność osób niepełnosprawnych o kolejne 60 projektów. Oznacza to wzrost liczby dofinansowanych projektów, w tym również adresowanych do dzieci niepełnosprawnych ze 105 do 165  powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Na wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku PFRON przeznaczył 175 mln zł. 28 kwietnia 2016 roku kwota ta została znacznie zwiększona – do 210 mln zł. Pozwala to zarówno na zwiększenie budżetu konkursu – z 50 mln do prawie 88 mln zł, jak i na zabezpieczenie realizacji projektów w ramach umów wieloletnich zawartych w latach ubiegłych – w większości projektów obejmujących działalność różnego typu placówek.

źródło MRPiPS