jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca

pn.: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”

ocena formalna