Na wydanie rozporządzenia i przedłużenie terminów sprawozdawczych pozwoliła “Tarcza”, którą Sejm uchwalił ostatecznie 31 marca 2020 r., a prezydent podpisał tego samego dnia w późnych godzinach wieczornych. W rozporządzeniu znajdujemy przedłużenie terminów sprawozdawczych o 3 miesiące.

 Wszystkie informacje tu: https://publicystyka.ngo.pl/opublikowano-rozporzadzenie-przesuwajace-terminy-sprawozdan-finansowych