Harmonogram naborów jest dokumentem planistycznym zawierającym informacje na temat planowanych konkursów i naborów niekonkurencyjnych w ramach programu. Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w powiązaniu z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału.

Harmonogram naborów dla programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego uwzględnia nabory planowane w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy. W tym okresie przewiduje się uruchomienie 110 naborów, z czego 36 w trybie konkurencyjnym i 73 w trybie niekonkurencyjnym, tryb realizacji 1 naboru zostanie określony w późniejszym terminie. Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi ponad 13,5 mld zł.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Pobierz dokument (XLSX 589 KB)

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl