ręce opieka

Do 11 lutego br. organizacje pozarządowe mogą składać oferty w ramach programu Opieka wytchnieniowa edycja 2022. W dodatkowym konkursie mogą startować podmioty, które realizowały program w poprzedniej edycji. Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:

  • papierowej listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na adres do korespondencji lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
  • elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozstrzygnięcie dodatkowego konkursu nastąpi do 11 marca 2022 r.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ