ministerstwo rodziny pracy polityki spolecznej

Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością.
https://www.gov.pl/web/rodzina/30-milionow-zlotych-dla-organizacji-pozarzadowych-ministerstwo-oglasza-start-nowego-programu

W ramach programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego. Program sfinansuje także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki. Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do końca września br.