opus humanum

Tematyka spotkania obejmować będzie szeroko rozumianą współpracę organizacji pozarządowych z miastem, edukację młodzieży, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w sferze edukacji nieformalnej i pozaformalnej oraz pożądane kierunki rozwoju metod walidacji edukacji nieformalnej i pozaformalnej w kontekście Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

RAMOWY PROGRAM

Urząd Miejski w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, sala 221 (I p.)

Dzień pierwszy – 10 maja 2017r.

14.00 – Rozpoczęcie obrad oraz uroczyste powitanie zaproszonych gości

14.15 – Powitalny lunch + kawa

14.45 – Prezentacja organizacji uczestniczących i tematyki obrad na następne dni

16.00 – Zakończenie pierwszego dnia obrad

 

Dzień drugi – 11 maja 2017r.         

14.00 – Powitalny lunch

14.30 – Przedstawienie głównych założeń edukacji pozaformalnej, prezentacja certyfikatu

Youthpass

15.30 – Dyskusja uczestników – czy i jak można upowszechniać efekty edukacji

pozaformalnej w lokalnym środowisku

16.30 – Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk

17.00 – Zakończenie obrad

 

Dzień trzeci – 12 maja 2017r.

12.00 – Podsumowanie dobrych praktyk

13.00 – Lunch

13.30 – Sformułowanie wniosków i planów na przyszłość

14.00 – Zamknięcie obrad

 

W spotkaniu przewidziany jest udział lokalnych mediów.

Przewidywana liczba uczestników – 30 osób

Ze względów organizacyjnych oraz z uwagi na ograniczoną ilość miejsc

prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 28 kwietnia br.

na adres: info@OpusHumanum.org

Spotkanie odbywa się w ramach projektu Cooperactive II finansowanego z programu Unii Europejskiej

0001